Investors

dmitry-firtash

Dmitry Firtash
Group DF

stankevich

Stella Stankevich
Trembita LLC

sidlyar

Victor Sidlyar
Mashzavod LLC

semenyuk

Ivan Semenyuk
Rodnychok LLC

dobrovolskii

Vyacheslav Dobrovolskii
Tehno LLC